Selecteer een pagina

Over park Bredelaar

Park Bredelaar is ongeveer één hectare groot en ligt aan de Breedlersestraat. Het ligt ten oosten van wederopbouwboerderij De Bredelaar en te midden van het weidse akkerland in Park Lingezegen. Het park ligt in het dynamische landschap tussen Rijn en Waal waar rivierdynamiek heeft gezorgd voor een afwisseling van droge oeverwallen en nattere komgronden. Park Bredelaar ligt op een stroomrug, een plek waarvan zeker is dat hij al lange tijd bij de mens in gebruik is. Op basis van vondsten uit onder andere de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zijn er hoge archeologische verwachtingen en heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het perceel aangewezen als Archeologisch Rijksmonument.
Hierdoor was de inrichting van het park aan strenge regels gebonden. Zo mocht bijvoorbeeld de ondergrond niet dieper dan 30 centimeter onder het huidige maaiveld geroerd worden. Met als doel de archeologie goed te beschermen, zodat in de toekomst het gebied met betere methoden en technieken onderzocht kan worden.