Selecteer een pagina

Partners van Park Bredelaar

Park Bredelaar is ontworpen en gerealiseerd in het kader van Park Lingezegen. Na aanleg is het park overgedragen aan de gemeente Overbetuwe die de exploitatie en het beheer op haar beurt heeft “uitbesteed” aan Stichting Park Bredelaar. De stichting is begin 2016 nieuw opgericht door de drie initiële partners, die ook de eerste drie jaar het bestuur vormden van Stichting Park Bredelaar. Inmiddels zijn meerdere partijen actief in en om Park Bredelaar. 

Melkgeitenhouderij en Camping De Grote Bredelaar

Park Bredelaar grenst direct en wordt gedeeltelijk omgeven door het erf en de gronden van Melkgeitenhouderij van den Toorn. Het beheer van het park wordt dan ook georganiseerd en uitgevoerd vanaf het erf van van den Toorn. De kas op het erf worden gebruikt voor het opkweken van het zaai- en plantgoed voor het park en de tractoren en de machines en van van den Toorn worden ingezet om de akkers in het park te bewerken.

Michiel van den Toorn is ook voorzitter van de stichting en dagelijks betrokken bij het reilen en zeilen in het park.

wERK EN BEGELEIDING De Grote Bredelaar van Philadelphia

Sinds september 2017 is Philadelphia actief in het park en op Buitenplaats de Grote Bredelaar met een nieuwe werklocatie. De deelnemers van de werklocatie werken mee met de verschillende partners op Buitenplaats de Grote Bredelaar samen, zoals Stichting Park Bredelaar, Geitenboerderij en Camping De Grote Bredelaar en De Buitenkok. Door onze krachten te bundelen kunnen wij een breed aanbod van activiteiten en werkzaamheden bieden.

Heb je een arbeidsbeperking en wil je graag begeleid bij ons werken? Of wil je eerst een kijkje nemen op deze locatie? Neem dan contact op met Carla Hofman, te bereiken op 06-11216784.

De Buitenkok

De Buitenkok is sinds de opening van het park betrokken. Oprichter van de Buitenkok Antoin Buiting is tevens beheerder van Park Bredelaar. De buitenkok verzorgt buitenkookworkshops waarbij wordt gekookt met groenten en fruit uit het park. Alles wordt vers bereid en gegaard op het houtvuur. Ook verzorgt De Buitenkok meestal de catering wanneer er evenementen of feestjes zijn. 

 Wilt u meer weten over buitenkoken in Park Bredelaar? Neem dan contact op met De Buitenkok. 

Prago – Praktijkgericht onderwijs

Sinds begin 2019 is Prago actief op Buitenplaats De Grote Bredelaar. Prago is een stichting die zich inzet voor laagopgeleide en kwetsbare volwassenen die moeite hebben om mee te komen en mee te doen in de samenleving. Prago wil deze mensen ondersteunen en weerbaar maken. Zo levert Prago een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme in de samenleving.

Prago ziet het beheersen van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden als een voorwaarde voor elk individu om zich te kunnen handhaven, zich te kunnen ontwikkelen en om te kunnen participeren in de samenleving.

Deelname is gratis en wordt betaald door subsidies van overheden. 

Aanmelden kan via Andre Spruijt door een mail te sturen naar: andre.spruijt@prago.nl.

Andre is per telefoon te bereiken via: : 06 – 18 82 14 66.