Selecteer een pagina

Park Bredelaar wordt beheerd door Stichting Park Bredelaar. De stichting ontvangt een jaarlijkse beheersvergoeding van de gemeente Overbetuwe voor het technisch beheer van het park. Het technisch beheer omvat o.a. het maaien van het gras, het snoeien van de bomen en hagen, het schoonhouden van het park en het houden van dagelijks toezicht en het openen en sluiten van de poort.

De exploitatie van het park zoals het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het ontvangen van gasten, het kweken van groenten en fruit en het organiseren van evenementen is voor rekening van de stichting.

Het park is prachtig ontworpen en aangelegd, maar gaat pas leven als er daadwerkelijk iets gebeurt. Dit is de taak en de opdracht van de stichting. De stichting wordt gedragen door een aantal partners die de eerste jaren ook het bestuur vormen. De partners dragen bij aan de noodzakelijke investeringen, door het beschikbaar stellen van geld, (bedrijfs)middelen en tijd.

 

Steun Park Bredelaar!

De beheerders kunnen het niet alleen. Gelukkig wordt er steun aangeboden door vrijwilligers, bedrijven verenigingen en andere stichtingen. Dat is ook nodig om de goede basis ook verder te laten ontwikkelen. Steun geven aan Park Bredelaar kan op vele manieren.

Je kan:

 • meewerken in de tuinderij of de boomgaard;
 • iets maken of bouwen wat nodig is in het park;
 • praktisch meehelpen tijdens evenementen als bijv. verkeersregelaar of als gastheer/-vrouw
 • de groenten en fruit kopen die in de tuinderij worden verbouwd;
 • anderen mensen vertellen over Park Bredelaar;
 • financiële giften doen aan Park Bredelaar;
 • gereedschap en werktuigen beschikbaar stellen;
 • een fruitboom adopteren;
 • partner of vriend worden van Park Bredelaar;
 • meehelpen met het verwerken van fruit (o.a. jam maken);
 • meehelpen met de promotie en communicatie vanuit Park Bredelaar;
 • meehelpen met het organiseren van evenementen
 • en nog veel meer.

Vind je Park Bredelaar een goed initiatief en wil je helpen om Park Bredelaar verder te ontwikkelen? Of heb je zelf een idee en wil je dat graag bespreken? Neem dan contact op met de beheerders van het park.